Obróbka materiałów
Obróbka materiałów


Nawet w najmniejszych urządzeniach przejście na stosowanie łożysk CeramicSpeed, może być opłacalne. Taką perspektywę zauważyło już kilkanaście dużych firm produkcyjnych zaoszczędzając w ten sposób wiele pieniędzy.

Rold Skov Sawmill (tartak): 14 750 euro zaoszczędzone w ciągu zaledwie jednego roku

  • Każda uniknięta nieplanowana przerwa w produkcji pozwala zaoszczędzić 2 700 EUR
  • Planowane przerwy w produkcji i poprawa czasu pracy
  • Łączne oszczędności w ciągu pierwszych 13 miesięcy w wysokości ponad 13 400 EUR
  • Każda awaria piły ma kluczowe konsekwencje dla całego procesu produkcyjnego

„Obniżenie kosztów konserwacji poprzez modernizację łożysk było dla nas satysfakcjonującym procesem. Modernizacja do łożysk w wersji CeramicSpeed Bearings miała dla nas znaczące znaczenie. Mimo że koszt łożysk jest wyższy, zaoszczędziliśmy sporo pieniędzy w ciągu 13 miesięcy”, mówi Jens Andersen, inżynier w tartaku Rold Skov, który jest odpowiedzialny za zakup łożysk.

Przestój kosztował tartak Rold Skov około 2.700 EUR za każde zatrzymanie produkcji w celu wymiany łożysk piły. Było to konieczne co trzy miesiące.

Współpracując z personelem konserwacyjnym tartaku zaproponowaliśmy montaż łożysk CeramicSpeed LongLife Xtreme Bearings.

Cena zakupu łożysk CeramicSpeed Bearings jest wyższa od ceny łożysk stalowych, ale mimo to firma zaoszczędziła ponad 2.700 EUR na samym zakupie łożysk. Uwzględniając pośrednie koszty przestojów produkcyjnych, firma zaoszczędziła 14 750 EUR w ciągu pierwszych 13 miesięcy.

Producent tworzyw sztucznych: 23-krotnie dłuższa żywotność łożysk

Pył z tworzyw sztucznych jest jednym z wyzwań zagrażających żywotności łożysk – problem, którego doświadczył jeden z wiodących europejskich producentów tworzyw sztucznych.

Łożyska montowane w piecach, w których folia z tworzywa sztucznego jest wytłaczana 24 godziny na dobę, znajdują się w trudnym środowisku, w którym temperatura waha się w zakresie 150 – 170 °C. Przy średnio 12-15 cyklach start/stop na minutę, po których następują wibracje, brak cyrkulacji powietrza i pył z tworzyw sztucznych, żywotność łożyska stalowego wynosi około 2 tygodnie.

Awarie maszyn spowodowane awariami łożysk mają ogromne konsekwencje ekonomiczne, ponieważ piec musi zostać schłodzony, zanim będzie można wymienić łożysko. Każda taka operacja oznacza stratę spowodowaną 6-7-godzinnym przestojem, co drugi tydzień.

W 2004 roku pierwsze łożyska CeramicSpeed Bearings zostały dostarczone do firmy na okres prób 14 tygodni. Po 14 tygodniach sprawdzono łożyska i nie znaleziono żadnych oznak zużycia.

Dzięki pozytywnym wynikom CeramicSpeed jeszcze bardziej zoptymalizował łożyska wyposażając je w nowe koszyki i stosując nowe specjalistyczne smary.

Obecnie łożyska CeramicSpeed Bearings charakteryzują się żywotnością 55-75 tygodni. Pomimo wyższej ceny zakupu łożysk ceramicznych, inwestycja jest zwracana poprzez wydłużenie okresu eksploatacji łożyska o 2 do 3 razy.

Dzięki wymianie na łożyska CeramicSpeed Bearings, które zostały opracowane specjalnie z myślą o konkretnym zastosowaniu, żywotność łożysk jest obecnie 23 razy dłuższa niż wcześniej.

CeramicSpeed Polska