Uszczelnienia
Uszczelnienia


Nasze różne systemy uszczelnień zapewniają rozwiązania dla wszystkich środowisk pracy.

CeramicSpeed oferuje trzy podstawowe opcje uszczelnień zintegrowanych w łożyskach kulkowych poprzecznych oraz dodatkowe systemy uszczelniające do łożysk samonastawnych i opraw.

Uszczelki typu RZ i 2RZ (jednostronne i dwustronne)

Bezstykowe uszczelnienie gumowe, które zapewnia optymalną ochronę łożyska, nie powodując nadmiernego tarcia nawet przy wyższych prędkościach obrotowych silnika.

Uszczelki typu RS i 2RS (jednostronne i dwustronne)

Stykowe uszczelnienie gumowe zapewniając optymalną ochronę łożyska przy jednoczesnym ograniczeniu potencjalnych obrotów i występowaniu tarcia.

Uszczelki typu Z i 2Z (jednostronne i dwustronne)

Bezstykowe uszczelnienie stalowe zapewniające podstawową ochronę łożyska, nie powoduje tarcia i nie ogranicza potencjalnej prędkości obrotowej łożyska.

https://lozyska-ceramiczne.pl/wp-content/uploads/2018/11/seals.pdf

Uszczelki komory smarowania (GCS)

GCS jest systemem uszczelniającym opracowanym przez firmę CeramicSpeed. Uszczelnienie GCS jest przymocowane do istniejącego uszczelnienia, tworząc dodatkową komorę, która jest następnie wypełniona smarem. Tworzy to barierę przed przenikaniem zanieczyszczeń z płynów, elementów szlifierskich i innych cząstek stałych.

Systemy uszczelniające GCS są standardowo dostarczane dla łożysk samonastawnych Y/UC o średnicy otworu od 20 do 80 mm.

Na zapytanie mogą być dostarczone inne rozmiary. Gwarantujemy krótki czas dostawy i konkurencyjne ceny.

Uszczelnienie z oprawą typu Black Plate (BPS)

System składa się z czarnej płyty BPS z uszczelnieniami oraz odpowiedniej obudowy z dodatkowym złączem smarującym. System jest instalowany poprzez zamocowanie płyty BPS pomiędzy oprawą z łożyskiem a urządzeniem, na którym zespół jest montowany. Płyta ma grubość 3-4 mm i tworzy komorę przed łożyskiem (patrz rysunek poniżej), która jest wypełniona smarem aż do dodatkowego otworu smarowego w obudowie. Otwór zwalniający zapobiega powstawaniu ciśnienia i zapewnia, że komora jest całkowicie wypełniona smarem.

Dostarczamy systemy uszczelniające BPS dla otworów o rozmiarach od 20 mm do 80 mm. Inne rozmiary mogą być również dostarczone na życzenie.

CeramicSpeed Polska