Żywność i napoje
Żywność i napoje


Spadek o minimum 60% przestojów związanych z konserwacją łożysk.

W przemyśle spożywczym liczy się czas sprawności maszyn oraz ich niezawodność. Urządzenia produkcyjne wymagają certyfikacji klasy spożywczej, a każda awaria powoduje kosztowne naprawy i przerwy w produkcji. Stosowane łożyska muszą być najwyższej możliwej jakości i muszą być w stanie wytrzymać wysokie wahania temperatury oraz wilgotne i zanieczyszczone warunki pracy przy możliwie najdłuższym okresie użytkowania.

Łożyska kulkowe CeramicSpeed Long Life Corrotec są zatwierdzone przez FDA i odpowiednie do stosowania w przemyśle spożywczym. Łożyska są produkowane z wykorzystaniem pierścieni ze stali nierdzewnej, z kulkami ceramicznymi oraz smarami dopuszczonymi do stosowania w przemyśle spożywczym.

Redukcja o 60%

Zazwyczaj po przejściu na łożyska CeramicSpeed nasi klienci odczuwają 60-procentowy lub wyższy spadek kosztów konserwacji związanych z łożyskami.

Nasze łożyska klasy spożywczej dostępne są w dwóch seriach:

Corrotec FDA – łożyska ze smarami dopuszczonymi do stosowania w przemyśle spożywczym. W procesie produkcji żywności łożyska wymagają zwykle stałego smarowania podczas pracy. Jako alternatywę można stosować łożyska uszczelnione. Są one dostarczane ze środkiem smarnym zatwierdzonym przez FDA, który gwarantuje trwałość łożyska przez cały okres jego eksploatacji.

Łożyska Corrotec FDA+ dopuszczone do bezpośredniego kontaktu z produktami spożywczymi. Łożyska Corrotec FDA+ są produkowane w całości z elementów zatwierdzonych przez FDA ( nie tylko smaru).

Gwarancja braku ryzyka

Gwarantujemy, że inwestycja w łożyska hybrydowe zwróci się. Jeśli dodatkowe koszty łożysk hybrydowych nie zostaną zwrócone w okresie rzeczywistej żywotności łożysk, dostarczymy bezpłatnie nowe łożyska. Skontaktuj się z nami i dowiedz się jak skorzystać z gwarancji.

https://lozyska-ceramiczne.pl/wp-content/uploads/2018/11/longlife-corrotec.pdf

Twoje korzyści

  • 4-8 razy dłuższa żywotność
  • FDA i WE 1935 zatwierdzone
  • Brak korozji
  • Niższe koszty operacyjne
  • Bardzo szybki zwrot z inwestycji

CeramicSpeed SLT

CeramicSpeed SLT to matryca polimerowa nasycona olejem smarującym.

Matryca ta zabezpiecza olej bezpośrednio na powierzchniach funkcjonalnych łożyska nawet w bardzo trudnych warunkach, jednocześnie zapobiegając przedostawaniu się do łożyska wilgoci i ciał obcych.

Zastosowania: środowiska z zanieczyszczeniem cząstek stałych, w wilgotnym otoczeniu - nawet pod wpływem wody rozpryskowej, w przemyśle chemicznym, farmaceutycznym i innych zastosowaniach, w których nie można stosować smarów płynnych.

CeramicSpeed Polska